Nieuwsbrief van Zuster Emmanuel van 15 juni 2015.


Geprezen zijn Jezus en Maria!

1 –
Op 2 juni 2015, kreeg Mirjana haar maandelijkse verschijning bij het Blauwe Kruis, waarbij ze werd omringd door een grote menigte. Na de verschijning gaf ze de volgende boodschap door:

“Lieve kinderen, ik wil werken via jullie, mijn kinderen, mijn apostelen, om uiteindelijk al mijn kinderen te kunnen samenbrengen waar alles klaarstaat voor jullie geluk. Ik bid voor jullie, dat jullie anderen kunnen bekeren door daden, want de tijd voor daden van waarheid is gekomen, de tijd voor mijn Zoon. Mijn liefde zal in jullie werken - ik zal jullie gebruiken. Heb vertrouwen in mij, want alles wat ik verlang, verlang ik voor jullie bestwil, voor het eeuwig goede geschapen door de Hemelse Vader. Jullie, mijn kinderen, mijn apostelen, leven op aarde samen met mijn kinderen die de liefde van mijn Zoon niet hebben leren kennen, die mij niet "moeder" noemen. Wees echter niet bang om te getuigen van de Waarheid. Als jullie moedig getuigen zonder angst, zal de waarheid op miraculeuze wijze overwinnen, maar onthou: kracht vind je in de liefde. Mijn kinderen, liefde is berouw, vergiffenis, gebed, offer en mededogen. Als je weet hoe je moet liefhebben, zul je door je daden anderen bekeren, zul je het licht van mijn Zoon in je ziel kunnen laten schijnen. Ik dank jullie. Bid voor jullie herders. Zij behoren toe aan mijn Zoon. Hij heeft ze geroepen. Bid dat zij altijd de kracht en de moed zouden hebben om te schijnen met het licht van mijn Zoon.”


2 – De Paus was in Sarajevo. Deze 6 juni was een heel ontroerende dag. Paus Franciscus had veel succes als men het massaal aantal mensen in ogenschouw neemt dat naar hem was gekomen. Meer dan 70.000 mensen waren aanwezig en dat in een land waar de meerderheid moslim is. Heel zijn boodschap ging over vrede, een werkelijkheid die in dit deel van het land nog het meest ontbreekt. Hij zei: “Jezus heeft niet gezegd: ‘Zalig zij, die over vrede spreken’, maar ‘Zalig zij, die vrede brengen’”. In het vliegtuig, tijdens de terugreis beantwoordde de Paus de vraag van een journalist en hij zei dat hij de resultaten van de commissie die over Medjugorje gaat had ontvangen en dat er een beslissing genomen gaat worden.

3 – Alcohol en gokken… Hoe er vanaf raken?
Lynda uit Schotland getuigde over een bijzondere gebeurtenis in haar familie. Haar broer Patrick was verslaafd aan alcohol en gokken. “Mijn broer is de jongste in de familie, vertelde ze me. Tijdens zijn pubertijd was hij een heel lief kind, gehoorzaam en kalm en hij amuseerde zich goed. Toen hij 18 jaar was ging hij naar de universiteit om geneeskunde te studeren. Hij sloot zich aan bij alle jongerengroepen en clubs, die hij maar kon vinden en ging van het ene feest naar het andere met heel dat wereldje. Het was werkelijk een uitbundige leven. Hij dronk buitensporig en begon te gokken. Na het behalen van zijn doctoraat ging hij werken in een ziekenhuis, maar zijn carrière vlotte niet. Mijn familie en ikzelf waren ongerust over het grote aantal uren dat hij aan gokken besteedde. We probeerden met hem te praten, ikzelf in het bijzonder. Ik ben immers zijn enige zus en bovendien zijn peettante. Ik stak er veel tijd in om hem te bezoeken in zijn appartement, met als doel om hem te helpen met zijn zaken, zijn geld te beheren, kortom, om hem dus terug “op het rechte pad” te brengen. Vruchteloos. “Zeer om hem bekommerd, besloten mijn moeder en ik in 2012 om naar Medjugorje te gaan. We waren op weg naar het graf van Pater Slavko, toen mijn moeder zei : “Kijk, daar verderop, daar heb je Zuster Emmanuel. Ik ga haar vragen om voor Patrick te bidden”. Zo gebeurde het. Zuster Emmanuel antwoordde mijn moeder: “Wat vraagt de heilige Maagd om dergelijke oorlogen te winnen? Mijn moeder zei: “Gebed en vasten”. Daarom zei Zuster Emmanuel: “Doe uw eigen deel goed (en niet half), bid EN vast voor uw zoon, en God zal zijn deel doen voor hem. “Door gebed en vasten, kunnen jullie alles verkrijgen” zegt de heilige Maagd.” Toen mijn moeder me deze woorden herhaalde, was mijn reactie “Godzijdank dat de zuster dit niet tegen mij gezegd heeft.” Toen we echter thuis waren gekomen, zijn we toch allebei voor mijn broer gaan bidden en vasten op water en brood op woensdag en vrijdag en we hebben werkelijk een wonder zien gebeuren. Ja, sinds meer dan twee jaar is mijn broer geheel vrij van schulden. Hij heeft grote vorderingen gemaakt in zijn medische carrière en heeft een goede faam als dokter en neemt deel aan een project dat hem nog meer zal helpen in zijn carrière. Hij drinkt nu zeer zelden alcohol, een glaasje van tijd tot tijd, leidt een gezond leven, beleeft zijn geloof en heeft een prachtige verloofde. Het was nadat we begonnen waren met bidden en vasten dat we werkelijk dit wonder hebben zien gebeuren. Toen we voor die tijd probeerden om met hem te praten, was het, alsof we tegen een muur liepen. Het vasten had de kracht om iets in hem te breken, dat noch mijn familie, noch ikzelf konden bereiken louter met woorden en gebed. Er was meer nodig om hem te redden en dat was het gebed vergezeld met vasten.” Deze getuigenis van Lynda spreekt tot het hart van velen. Het aantal verslaafden neemt tegenwoordig drastisch toe. Alcohol, drugs van allerlei aard, ontaarde seksuele praktijken, gokspelen, enz… vernielen tegenwoordig ontelbare gezinnen. Iemand die niet echt overtuigd is van de gegrondheid van het vasten, verbonden met het gebed zoals Christus het zegt in het Evangelie of zoals Maria dat doet in haar boodschappen, zou er beter aan doen het toch eens te proberen. Hij zou niets te verliezen hebben, maar integendeel, er alles bij winnen.


4 – Er is geen twijfel mogelijk, tenzij deze, die door de media gewekt wordt met hun verkeerde interpretatie van de woorden van de Paus, waar hij het had over “achter zieners aan lopen”. (De Paus waarschuwde voor het risico van een wat “etherische (scheve) christelijke spiritualiteit” en noemde naar aanleiding daarvan vooral “zij, die steeds nieuwe dingen nodig hebben in de christelijke identiteit” en die zich afvragen “waar zijn die zieners, die ons vandaag zeggen welke brief de heilige Maagd om 16 uur zal zenden ?” en die daarvan leven. Hij benadrukte daarbij dat dat geen christelijke spiritualiteit is). De naam Medjugorje koppelen aan deze woorden van de Paus is zuivere media-manipulatie. De Paus kon trouwens Medjugorje niet bedoeld hebben en wel om 2 redenen. Als hij in het vliegtuig van Sarajevo zei: “we zullen een beslissing nemen” dan kon hij dit niet reeds tevoren doen door een algemene uitspraak te doen. Bovendien komt de heilige Maagd niet om 16 uur en Ze geeft niet elke dag een boodschap. Medjugorje is hier dus niet in het geding. De echte informatie over Medjugorje kan men vinden op de site van het Vaticaan. De Paus heeft gelijk dat hij de “jacht op zieners” bekritiseert. Wat namelijk belangrijk is, is het beleven van de boodschap van het Evangelie en niet het blijven stilstaan bij het instrument dat deze boodschap doorgeeft. Op een foto staan naast een ziener is sympathiek maar is geen toegangskaart voor de Hemel.

Lieve Gospa, morgen, 16 juni, begint de noveen voor de 34e verjaardag van Uw verschijningen (25 juni)
Wat verlangt U dat we U aanbieden om u te danken voor dit geschenk? We willen vrijgevig zijn …

 


Zr. Emmanuel
Vertaald uit het Frans
© Enfants de Medjugorje juni 2015