Medjugorje

Maria Koningin van de Vrede

Nieuwsbrief van Zuster Emmanuel van 15 maart 2017.


Geprezen zijn Jezus en Maria!

1 – Op 2 maart 2017 kreeg Mirjana haar maandelijkse verschijning bij het Blauwe Kruis. Na de verschijning gaf ze de volgende boodschap door, die ze van de heilige Maagd had ontvangen:

Lieve kinderen, ik kom met moederlijke liefde om jullie te helpen om meer liefde en dus meer geloof te hebben. Ik kom jullie helpen om de woorden van mijn Zoon met liefde te beleven, zodat de wereld kan veranderen. Daarom, apostelen van mijn liefde, verzamel ik jullie om mij heen. Kijk naar mij met het hart, praat met mij als met een moeder over je pijn, lijden en vreugde. Vraag mij om tot mijn Zoon te bidden voor jullie. Mijn Zoon is genadig en rechtvaardig. Mijn moederlijk hart zou willen dat ook jullie zo worden. Mijn moederlijk hart zou willen dat jullie, apostelen van mijn liefde, met jullie leven getuigen over mijn Zoon en over mij aan iedereen om jullie heen. Zo wordt de wereld anders, weer eenvoudig, weer zuiver, zo komen geloof en hoop terug. Daarom, mijn kinderen, bid, bid, bid met het hart, bid met liefde, bid met goede werken. Bid dat iedereen mijn Zoon zou leren kennen, zodat de wereld kan veranderen, zodat de wereld gered kan worden. Beleef de woorden van mijn Zoon met liefde. Oordeel niet, maar hou van elkaar, zodat mijn hart kan overwinnen. Ik dank jullie

Men kan deze verschijning zien op youtube: intypen bij “zoeken”: apparation 2 march 2017

2 – In Egypte … Vorige maand had ik het geluk te mogen terugkeren naar Egypte. Velen zeiden me: “Ga er niet heen, het is er te gevaarlijk”. Maar, waar bevindt zich het gevaar tegenwoordig? Waarom zou er daar meer gevaar zijn dan in Parijs, Nice of Brussel, waar het terrorisme toegeslagen heeft? Het echte gevaar is: niet zijn waar God ons roept.

In haar boodschap van 2 maart zegt de Maagd Maria ons tweemaal dat ze ons komt helpen. Dat herinnert me aan iets wat ik hoorde toen ik een kerkje bezocht, ergens verscholen in de smalle steegjes in de oudste wijk van Cairo. Daar bevindt zich één van de drie iconen van de Maagd Maria, die geschilderd werden door de Heilige Apostel Lucas. Deze Maagd Maria noemt men “El Ezbaweya”. Een andere bevindt zich in Rome, en de derde in Jeruzalem. Deze icoon is miraculeus. Vele Christenen en niet-Chistenen komen er om de Moeder Gods te vereren, die erop afgebeeld staat met het Kind Jezus. Sommigen pelgrims blijven er uren op de grond zitten, terwijl ze lofprijzingen en smeekbeden prevelen. Onder de vele wonderen die hier gebeurd zijn, is er één, die me werd verteld door de Koptische priester die de zorg heeft voor dit Heiligdom. Dit getuigenis heeft me diep getroffen. In de jaren ‘40, tijdens de 2de wereldoorlog, reisde er een Griekse vrouw naar Cairo en ze bleef 12 dagen lang bidden aan de voeten van de heilige Maagd die staat afgebeeld op het Icoon, en er haar intenties in tranen afsmeken. Elke dag bracht ze een nieuwe offerande. Haar zoon diende op dat moment in het Britse leger, en hij was naar Libanon gezonden. Hij schreef zijn moeder regelmatig, en in de allerlaatste brief schreef hij dat hij ziek was. En vervolgens … geen enkele brief meer. Volledige stilte van zijn kant. Er kwamen geen berichten meer van hem, en de arme moeder vreesde dat hij een ongeluk had gehad of was omgekomen. Ze kwam dus van heel ver om de hulp in te roepen van de “El Ezbaweya” en om bij haar af te smeken om goed te waken over haar zoon in Libanon, en hem in goede gezondheid te bewaren, om hem uiteindelijk terug te brengen bij zijn moeder. Op een dag vond de priester haar vroeg in de morgen voor de deur van de kerk. Ze straalde van vreugde. Ze vertelde hem dat ze een brief had gekregen van haar zoon. Hij dankte zijn moeder en schreef: ”Mama, ik dank je voor de dame die je mij gezonden hebt. Ik was heel erg ziek, maar deze dame is gekomen, en ze vertelde dat ze door jou was gezonden, en ze heeft een medicament voor me meegebracht. Ze zei tegen me: “Jou moeder heeft me naar je toegestuurd.” Het geneesmiddel dat ze heeft meegebracht heeft me genezen. Ik heb het ingenomen en ik ben genezen. Ik heb haar gevraagd hoe ze heette, en ze antwoordde: “Mijn naam is El Ezbaweya.” (Haar zoon wist niets van deze naam). De priester besloot: “De dame El Ezbaweye heeft de gebeden, de tranen en de lofprijzingen van deze moeder verhoord”.

3 – Vergeet zeker de heilige Jozef niet.
We zullen hem met vreugde vieren op 19 maart. Wie nog geen noveen begonnen is, kan dit nog altijd doen. Als we de sporen van de Heilige Familie in Egypte volgen, beseffen we hoe deze door God uitverkozen man het leven van zijn familie in de barste materiële omstandigheden heeft kunnen laten standhouden. Als politieke vluchtelingen, elk moment bedreigd door de spionnen van Herodes, misprezen door de mensen vanwege hun armoede, hebben Jozef, Maria en Jezus kunnen overleven dankzij de hulp van de Voorzienigheid. Hun onwankelbaar vertrouwen in de plannen van God en hun wederzijdse liefde hebben er voor gezorgd dat ze de beproevingen hebben doorstaan, en ze zijn er door gegroeid.
Welk een mooi voorbeeld voor ons, wiens families als nooit tevoren worden belaagd door de Vernietiger. Daar Satan er altijd op uit is om alles te vernielen en te bederven wat God geschapen heeft van in den beginne, en omdat het gezin het heilige verblijf is van het menselijk leven, is de Schepper altijd actief om bijzondere genaden uit te storten over de gezinnen die zich echt aan Hem toevertrouwen. Het Sacrament van het Huwelijk heeft een onvergelijkbare rijkdom. Het stelt het gezin onder Gods zegen. Wie zou er zich tegenwoordig niet willen laten beschermen door Gods zegen? Echter, als men Gods zegen vraagt, kan men niet tegelijkertijd handelen op een manier die Hem niet behaagt. De wereld zet ons er toe aan om Zijn Woorden van Leven met voeten te treden. De heilige Jozef zal ons helpen ze in ons hart te bewaren.
Bij de aanroepingen in de litanie tot de Heilige Jozef is er één, die we meer dan ooit kunnen gebruiken: “Zeer zuivere Jozef”. Onlangs nog waren we getuigen van een afschuwelijke perversie-campagne ten aanzien kinderen aangaande pornografie, die (in Frankrijk) door het Ministerie van Onderwijs en de media op slinkse manier gepropageerd werd. De Heer Jezus, die altijd zo barmhartig is, heeft streng gesproken over hen, die een klein kind ergernis geven. Wee degenen die de onschuld van een kind aantasten. Het is misdadig. Heel hun toekomst zal er diep door getekend zijn en hun gevoelsleven gekwetst, zelfs vervormd. Met veel gebed en zorg kan God alles herstellen, maar hoeveel intiem lijden zou hen echter bespaard kunnen blijven. H. Jozef bescherm de kinderen. “Heilige Jozef, U, mijn tedere vader, ik stel me voor altijd onder uw bescherming. Beschouw me als uw kind en behoed me voor elke zonde. Ik werp me in uw armen, opdat U me zou vergezellen op de weg van de heiligheid”.

4 – Volgende maand is het Pasen.
Voor de weken vóór Pasen die ons nog resten, hier drie ideetjes om onze harten beter voor te bereiden om de Verrezene te verwelkomen:
- Telkens als ik de neiging heb om mijn mobiele telefoon te pakken om iemand te bellen, me afvragen: “Is het wel nuttig ?” Als ik dit gesprek kan missen, het vervangen door een kort gebed om Gods zegen af te smeken over deze persoon en over de wereld. Het besluit nemen in mijn gesprekken niemand te oordelen.
- Mij voornemen het Kruisteken te verzorgen, zoals Maria het leerde aan Bernadette bij de eerste verschijning op 11 februari 1858. Die dag lukte het Bernadette niet om het Kruisteken goed te maken. De heilige Maagd maakte vervolgens voor haar een breed Kruisteken op langzame wijze. Vanaf die dag heeft Bernadette dat ook telkens gedaan, met veel eerbied. Wij aanroepen namelijk met dit teken de driemaal heilige God. De uitwisseling van liefde tussen de Drie Personen stroomt dan ook door ons. Een Kruisteken dat goed en met het hart gemaakt is, heeft de kracht van een exorcisme. Het doet de Vijand eraan herinneren hoe en door Wie hij definitief overwonnen werd: door Jezus aan het Kruis. Eén van mijn assistenten heeft zich bekeerd op het moment dat zij een Kruisteken maakte. In een oogwenk geloofde ze in God, en haar leven veranderde op slag. Het was voor haar als een uitstorting van de Heilige Geest.
- Elke dag thuis enkele verzen lezen uit de Bijbel, vooral de teksten van de Mis van de dag. Het woord zoeken dat me het meest treft, het meerdere keren herhalen om me er mee te voeden in de loop van de dag. Het delen met mijn familie, en zo tot een delen te komen dat anderen toelaat naar het Woord van God te luisteren, dat het Licht is voor onze voeten.

5 – Goed nieuws over Marthe Robin.
Er is een nieuwe site gelanceerd over de grote Franse mystica, gestigmatiseerde en profetes, Marthe Robin, geboren in de Hemel op 6 februari 1981. Laat het niet na deze site te bezoeken, je zult er baat bij hebben, en er bijzonderheden over haar lezen, die je niet kunt vermoeden. www.martherobin.com

6 – Waarom een golf van verwarring ten aanzien Medjugorje? Ik breng hier een eenvoudige en objectieve opheldering over de recente situatie. (Zie bijlage) We worden trouwens heel erg aangemoedigd door de verklaringen van Mgr. Hosek, de gezant van de Paus voor Medjugorje ten overstaan van Konrad Sgwicki naar aanleiding van een interview voor Aleteia op 15 maart. De titel van het artikel luidt: Medjugorje hoeft geen reden voor bezorgdheid te zijn. Zie de link

http://fr.aleteia.org/2017/03/15/exclusif-medjugorje-ne-doit-pas-etre-un-sujet-de-preoccupation-estime-mgr-hoser/


Lieve Gospa, hoe hebt U de weken beleefd vóór het Lijden van uw Zoon?
U wist dat Hij zou verrijzen nadat Hij de zonde zou overwonnen hebben aan het Kruis.
U deelde volledig in Zijn roeping van Verlosser, U, de Medeverlosseres.
Help ons naar Jezus te kijken, zoals U, en onze ziel met Hem te verenigen!

Zr. Emmanuel Maillard
Vertaald uit het Frans
© Enfants de Medjugorje maart 2017

 

Bijlage bij de nieuwsbrief van Zuster Emmanuel van 15 maart 2017.

 

Vertaalde tekst bij punt 6, zoals onder de link in het Frans.

ttp://fr.aleteia.org/2017/03/15/exclusif-medjugorje-ne-doit-pas-etre-un-sujet-de-preoccupation-estime-mgr-hoser/


Beschrijving van Mgr Hoser door Konrad Sawicki
Mgr Henryk Hoser is de Aartsbisschop van Warchau-Praga. Hij is in 1942 geboren in Warchau-Praga, waar hij medicijnen heeft gestudeerd. In 1968 richt hij de ‘Sociëteit van het Katholieke Apostolaat van de paters Pallottins’ op. Na het behalen van zijn diploma’s in de theologie en filosofie en na zijn priesterwijding vertrekt hij naar Parijs en daarna naar Rwanda (1975-1996). In 1978 laat hij een medisch-sociaal centrum bouwen in Kigali, dat hij 17 jaar leidt. Ook roept hij een centrum voor gezinsvorming in het leven (De Gezins - Actie). Na de burgeroorlog stelt de Heilige Stoel hem aan als speciale gezant in Rwanda, als apostolisch bezoeker. In 2005 benoemt Paus Johannes Paulus II hem tot Aartsbisschop en stelt hij hem aan als onder-secretaris van de Congregatie voor de Evangelisatie van de volkeren en als directeur van de Pauselijke missiewerken. In 2008 benoemt Paus Benedictus hem tot bisschop van het diocees Warchau-Praga. OP 11 februari 2017 benoemt Paus Franciscus hem tot speciale gezant van de Heilige Stoel in Medjugorje.


De website van Medjugorje (www.medjugorje.hr), en daarnaast de publicatie van de bisschop van Mostar. Mgr Peric, op de website van zijn diocees, waar hij de authenticiteit van de verschijningen in Medjugorje tegenspreekt kort na de aanstelling van de speciale gezant mgr Hoser in Medjugorje door de Heilige Stoel op 11 februari 2017), hebben een levendig debat ontketend tussen degenen die de authenticiteit van de verschijningen verdedigen en degenen die de verschijningen tegenspreken. De speciale gezant van de Heilige Stoel ter plaatse presenteert aan de lezers van Aleteia het doel van zijn missie.

Interview:

“Medjugorje zou niet iets moeten zijn om ons zorgen over te maken”, zegt Mgr Hoser

Interview van Konrad Sawicki 15 maart 2017

Konrad Sawicki : Wanneer zult u naar Medjugorje vertrekken in verband met de u opgedragen zending door de Heilige Vader?

Mgr Henryk Hoser: Mijn eerste bezoek aan Medjugorje – een oriënterend bezoek – zal begin maart 2017 plaatsvinden. Allereerst zal ik in Bosnië-Hercegovina de nuntius ontmoeten alsook de Aartsbisschop van Sarajevo. Vervolgens zal ik vanzelfsprekend de lokale bisschop, de bisschop van Mostar, ontmoeten en de broeders Franciscanen die het heiligdom Medjugorje begeesteren. Allereerst zal mijn rol eruit bestaan om aandachtig alle gezichtspunten te beluisteren in zake Medjugorje en om de lokale pastorale situatie te observeren.

Konrad Sawicki : Tot dusver bent u nog nooit in het heiligdoem geweest?

Mgr Hoser: Het is juist dat ik nog nooit naar Medjugorje ben geweest onder persoonlijke titel, maar veel gelovigen van mijn diocees Warchau-Praga zijn er geweest en hun verhalen heb ik diep op me laten inwerken. Daarentegen is het niet mijn eerste zending in de hoedanigheid van speciale gezant van de Heilige Stoel. Ik heb in deze vorm al drie zendingen ondernomen. Twee waren van korte duur: in Togo en in Bénin, in beide gevallen voor twee weken. Daar heb ik me verdiept in het reilen en zijlen van de plaatselijke seminaries. Mijn derde missie was van langere duur: ik ben anderhalf jaar in Rwanda geweest kort na de genocide aldaar. Deze ervaring heeft me de moed gegeven om de zending te ondernemen die me wacht in Medjugorje.

Konrad Sawicki :
Op welk punt zijn we belandt ten aanzien van de mariale verschijningen en de authenticiteit ervan?

Mgr Hoser: In 2010 heeft de Heilige Stoel een speciale doctrinale commissie in het leven geroepen onder het voorzitterschap van Zijne Eminentie kardinaal Camillo Ruini. In 2014 heeft deze commissie haar werk voltooid, en ze heeft haar conclusies geplaats onder het gezag van de Heilige Vader. De Heilige Vader heeft naar aanleiding daarvan het dossier van de speciale doctrinale commissie overgedragen aan de Congregatie voor de Geloofsleer. Tot op heden heeft deze Congregatie nog geen definitief standpunt ingenomen.

Konrad Sawicki : Wat zal precies de aard zijn van uw werk?

Mgr Hoser: De zending die me is toevertrouwd is om het werk te vervolledigen dat door de speciale doctrinale commissie in gang is gezet. Elk jaar komen er twee miljoen tot twee-en een half miljoen pelgrims naar Medjugorje. Het heiligdom is een charismatische plaats geworden. Dat deze plaats zoveel gelovigen aantrekt, en dat deze er een krachtige geestelijke verrijking ontvangen kan niet los gezien worden van het werk van de heilige Geest. De vraag om pastorale begeleiding is er groot. Denk u zich eens in: ter plaatse zijn er vijftig biechtstoelen, maar vaak ontbreken er priesters die in staat zijn om in meerdere talen pelgrims pastoraal te kunnen begeleiden. Mijn zending, zoals die wordt beschreven in mijn officiële aanstellingsdocument opgemaakt door de Heilige Stoel, bestaat eruit om met veel aandacht de pastorale situatie ter plaatse te onderzoeken, en in het bijzonder de noden van de pelgrims. Ook bestaat mijn missie eruit om nieuwe pastorale voorstellen te doen. Het onderliggende doel is dus om de ontferming over de pelgrims te verbeteren en om de pastorale activiteiten beter te coördineren.

Konrad Sawicki : Na de benoeming van een speciale gezant en na de publicatie van een brief van de bisschop van Mostar aangaande de authenticiteit van de verschijningen, zijn er veel gelovigen die zich vragen zijn gaan stellen: ‘Was hun bedevaart zinloos?’

Mgr Hoser: We moeten ons onder geen beding zorgen maken. De Kerk heeft zich nog niet uitgesproken over de verschijningen. Laten we haar definitieve stellingname afwachten. Het is niet de eerste keer dat de Kerk de tijd neemt voordat ze een oordeel uitspreekt, temeer omdat deze mariale verschijningen verschillen van degenen die we tot op heden hebben gekend. Daarbij zal in het geval van Medjugorje er ten aanzien van de doctrine van de Kerk niets veranderen voor wat betreft de mariale devotie. Als er een devotie in Medjugorje op bestendige wijze is opgebloeid, en als er zovelen mensen naartoe gaan, dan zal deze devotie zichzelf er op diepere wijze funderen. De Heilige Vader is doordrongen van deze werkelijkheid.

Konrad Sawicki :
Zou u dit interview willen afsluiten met een boodschap aan onze de lezers?

Mgr Hoser: Ik zou de lezers van Aleteia willen vragen om te bidden dat mijn zending in Medjugorje een succes zou mogen worden. Ik heb me ertoe verbonden om deze missie, die de Heilige Vader mij heeft toevertrouwd, te volbrengen in naam van de Kerk. Ik zou willen dat deze zending uitmondt in een benadering van een meest mogelijke objectieve waarheid, en dat ze resultaten zal voortbrengen die voldoening brengen en die concreet zijn. Ik heb een zending van de Kerk ontvangen, en tegelijkertijd heb ik er nood aan dat de Kerk voor mijn bidt, zoals zij dat ook heeft gedaan voor de heilige Petrus en de heilige Paulus. Het gebed is de motor van onze ondernemingen in naam van de Kerk, of deze nu tastbaar of onzichtbaar zijn.

 

 


Copyright © 2014. All Rights Reserved.