Medjugorje

Maria Koningin van de Vrede

Nieuwsbrief van Zuster Emmanuel van 15 juni 2017.


Geprezen zijn Jezus en Maria!

1 – Op 2 juni 2017 kreeg Mirjana haar maandelijkse verschijning bij het Blauwe Kruis in aanwezigheid van een grote menigte. Mirjana gaf de volgende boodschap door die de heilige Maagd gaf:

Lieve kinderen,  ook hier, net als op de andere plaatsen waar ik naar jullie toe ben gekomen, roep ik op tot gebed. Bid voor wie mijn Zoon niet kent, voor wie de liefde van God nog niet heeft leren kennen, tegen de zonde, voor diegenen die hun leven aan God wijden - voor wie door mijn Zoon geroepen werd om liefde te hebben, en de Geest van kracht, ter wille van jullie, ter wille van de Kerk. Bid tot mijn Zoon, en de liefde die je in Zijn nabijheid ervaart zal je de kracht geven om je klaar te maken voor de werken van liefde, die je zult doen in Zijn naam. Mijn kinderen, wees klaar. Deze tijd is een keerpunt. Daarom roep ik jullie opnieuw op tot geloof en hoop. Ik toon jullie de weg die jullie moeten volgen: de woorden van het Evangelie. Apostelen van mijn liefde, de wereld heeft jullie opgeheven armen zo hard nodig - uitgestrekt naar de Hemel, naar mijn Zoon, naar de Hemelse Vader. Er is veel nederigheid en zuiverheid van hart nodig. Vertrouw op mijn Zoon en weet dat je altijd beter kunt worden. Mijn moederlijk hart verlangt dat jullie, apostelen van mijn liefde, de kleine lichtjes van de wereld worden, die de wereld verlichten waar de duisternis wil gaan heersen, die de ware weg laten zien door hun gebed en hun liefde, om zielen te redden. Ik ben bij jullie. Ik dank jullie.

Men kan de verschijning van 2 juni volgen door deze link te klikken.


Een prachtige evangelische boodschap “Houd uw lenden omgord en de lampen brandend.” “Weest ook gij bereid, omdat de Mensenzoon komt op het uur dat gij het niet verwacht.” (Lc.12 35 en 40). Maria preciseert niet wat er ons te wachten staat, noch waarop we ons moeten voorbereiden maar, al 36 jaar helpt ze ons door ons alle elementen te geven om open te staan voor een ware vrede. Iedereen kan deze aansporingen van haar kant begrijpen door de boodschappen te lezen en de hulp te vragen van de heilige Geest. Met veel fijngevoeligheid benadert de heilige Maagd ook die mensen die zijn gaan twijfelen in hun hart, nadat ze eerst met vreugde hebben gedronken uit deze bron van genaden die Medjugorje is. Ja, Zij is degene die ook in de Rue du Bac (Parijs), in Lourdes, in Guadeloupe (Mexico), Kibeho (Rwanda) is gekomen … Zij is Dezelfde.

2 – Weg met de piercings. Tijdens Pinksteren kwam er een Italiaanse priester met een groep jongeren. Hij had gezien dat de meesten onder hen tatoeages en piercings droegen, en hij had aan ieder persoonlijk en een voor een uitgelegd hoe God Zijn volk vraagt om geen tatoeages aan te brengen, noch inkervingen te maken in het lichaam. Geen enkele jongere was echter bereid om zijn piercing weg te laten halen. ’s Nachts had hij lange uren gebeden en dit toevertrouwd aan de heilige Maagd. Hij zei tegen haar: “Het is nu aan U om iets te doen, ik ben er niet in geslaagd.” De volgende morgen ging de groep naar het Blauwe Kruis voor de verschijning van Maria aan Mirjana. Toen ze terug in het pension kwamen vond er een verrassing plaats. Elk van deze jongeren ging naar de priester en gaf hem zijn piercings, en er ontbrak er geen één. De priester lachte en zei tegen Onze Lieve Vrouw: “Wat ik niet kon, heb Jij gekund.” Hij deed alle piercings in een enveloppe en legde ze neer op de plaats van de verschijning. De heilige Maagd houdt veel van bloemen. Ik denk echter dat ze het nog meer waardeert als we haar iets toevertrouwen dat voor ons schadelijk is.

3 - Uitzonderlijk. Op 26 juni om 21.00 uur, bieden we u een rechtstreekse uitzending “Spécial Anniversaire” aan (in het Frans) ter gelegenheid van de 36e verjaardag van de verschijningen. Het zal de laatste uitzending zijn van de zomer. Vanaf 27 juni wordt ze uitgezonden op www.enfantsdemedjugorje.fr - Wegens de vakantie zal er geen rechtstreekse uitzending zijn in juli en augustus. We starten er weer mee op 2 september. De rechtstreekse uitzending van 3 juni kunt u bekijken op: www.enfantsdemedjugorje.fr

4 – Waarom elke dag? Ik krijg vaak de volgende opmerking te horen: “Het is eigenaardig dat de heilige Maagd elke dag naar Medjugorje komt, zij die gewoonlijk zo discreet is. Ik twijfel of het wel echt de heilige Maagd is.” Ik merk dat de mensen die zo redeneren meestal ouder zijn dan 60-65 jaar. Anderzijds heb ik nog nooit een jongere een dergelijke opmerking horen maken. Hoe zou dat komen? Jullie zullen het snel begrijpen aan de hand van een vragenlijstje, dat ik voorleg aan mensen die zo redeneren. De antwoorden zijn meestal hetzelfde.

- Toen je klein was, en naar school ging, waren er toen meer dan 60% van uw klasgenootjes van wie de ouders gescheiden waren en die daar erg onder leden? O, nee, er waren er ten hoogste 1 of 2 met gescheiden ouders.

- Toen je 10 jaar was, toonde men je toen voorbehoedsmiddelen in de klas en toonde men hoe je ze moest gebruiken? Toen ik 10 was, wist ik zelfs niet dat zo iets bestond.

- Toen je nog klein was, had je toen ook voortdurend oordopjes in uw oren waarmee je zonder beperking toegang had tot allerhande gewelddadige, perverse, pornografische of zelfs duivelse programma’s? Met het besef dat er in bepaalde muziek onderbewuste boodschappen verborgen zijn die aanzetten tot perversie en zelfmoord … O, nee, in mijn tijd liep niemand met dergelijke oordopjes.

- Werden er u drugs aangeboden aan de schoolpoort? Waren er dealers onder u?
Ik heb dat persoonlijk nooit gezien, ook al waren er waarschijnlijk toen al dealers.

- In uw Katholieke school, gebeurde het dat men u op Goede Vrijdag mee nam naar, bij voorbeeld, Disneyland?
Ondenkbaar. In die tijd respecteerde men de Christelijke feesten. Trouwens, onze godsdienstleraar was gelovig.

- Toen je een jongvolwassene was gebeurde het toen dat men u zonder reden aanviel op straat? Of afperste zonder dat de politie uit vrees niet tussenbeide kwam?
Dat gebeurde maar het was zeer zeldzaam.

- Bestond toen de Gay Pride?
O, nee. In tegendeel, wij liepen zonder problemen op straat in onze Eerste Communie kleren. Met Sacramentsdag was er een lange processie en we strooiden bloemblaadjes voor Jezus in de Hostie. Nu is dat verboden, dat “zou het verkeer kunnen hinderen”.

- Toen je kind of adolescent was, sprak je toen onder vrienden over de middelen voor geassisteerde zelfmoord? Kende je het spel met de halsdoek? Het rollenspel?
Nee, totaal onbekend.

- Toen je naar de universiteit ging, hoeveel van uw kameraden hadden toen al zelfmoord gepleegd?
Geen enkele. Men hoorde soms wel van een zeer zeldzaam geval.

- Toen je 5 jaar oud was, heeft men je toen voorgesteld van geslacht te veranderen? Heeft men je verteld dat je kon huwen met iemand van hetzelfde geslacht?
Ondenkbaar.

- Had je, toen je kind was, de wettelijke mogelijkheid om een van uw ouders naar de gevangenis te sturen door te zeggen dat ze je geslagen hadden?
Ik begin het te begrijpen, zuster…

- Wacht even, ik ben nog niet klaar: Kon je, toen je nog een jonge adolescent was naar een nachtkroeg gaan? Zo ja, liep je dan op een morgen het gevaar wakker te worden in het bed van een onbekende, zonder u nog iets te herinneren van de vorige avond, omdat je HGB gedronken had in een drankje dat je heel vriendelijk aangeboden was?
Pardon, waar gaat dit over?

- En dan spreek in nog niet over de “Satan-festivals”, de “Hel-festivals” en hun rampspoedige gevolgen voor de jongeren. Ik spreek ook niet over de abortussen en de euthanasie . Wel, weet dat uw kleinkinderen tussen de 4 en 25 jaar tegenwoordig bestookt worden met dergelijke voorstellen die hen beschadigen en soms zelfs vernietigen. Wel dan … Wil je de Moeder Gods, die hun moeder is, nog verwijten elke dag gedurende 3 kleine minuten te komen om hen te zegenen, te helpen en voor hen te bidden, terwijl de Satan zelf 24 uur op 24 uur actief handelt en van zich laat horen?
Daar had ik niet aan gedacht. Ik zal er over nadenken…

- Denken volstaat niet, ik smeek u, bescherm uw kinderen en laat de Hemel hen beschermen. De tijd is kritiek, wees bereid.


Lieve Gospa, al 36 jaar komt U onverstoorbaar elke dag, ondanks alles wat men over U zegt. DANK U. Ik smeek U, blijf naar ons toekomen, we hebben U zo nodig. Dank U voor al het goede dat U sinds 24 juni 1981 hebt gedaan, dank U voor alle geredde levens, de verzoende gezinnen, zoveel roepingen tot het christelijk huwelijk en het priesterschap, zoveel harten die opnieuw vrede hebben gevonden. Dank U voor zoveel armen, die getroost werden, die eindelijk opnieuw de zin van het leven hebben gevonden. De lijst is lang. Allerliefste Gospa, het einde van uw verschijningen komt nader en de bekendmaking van de geheimen zal geen tientallen jaren meer uitblijven. Ik bid U, vermeerder nog de genaden van uw komsten en vergeef ons onze schuldige onverschilligheid tegenover uw boodschappen. Wij smeken U, blijf ons aan uw moederlijk en Onbevlekt Hart drukken. Maagd van Fatima en Medjugorje, bid nog tot uw Zoon, opdat Zijn oneindige Barmhartigheid ons zou sparen voor verval, rampen en oorlog, maar vooral voor de dood van de ziel. Hij heeft U, zijn Moeder, zulk een macht gegeven over zijn Hart. Hij is niet in staat één van uw smeekbeden te weerstaan.
Ja, Moeder vol liefde, wil ons gebed aanhoren. Wij houden zoveel van U.

Zr. Emmanuel Maillard
Vertaald uit het Frans
© Enfants de Medjugorje juni 2017


Copyright © 2014. All Rights Reserved.