Medjugorje

Maria Koningin van de Vrede

Nieuwsbrief van Zuster Emmanuel van 15 oktober 2017.


Geprezen zijn Jezus en Maria!

1 – Op 2 oktober 2017, kreeg Mirjana haar maandelijkse verschijning bij het Blauwe Kruis in aanwezigheid van een grote menigte. Na de verschijning deelde ze de volgende boodschap mee, die Maria ons gaf:

Lieve kinderen, ik spreek jullie toe als een moeder -- met eenvoudige woorden, maar wel vol liefde en bezorgdheid voor mijn kinderen die, door mijn Zoon, aan mij zijn toevertrouwd. En mijn Zoon, die van het eeuwige nu is, Hij spreekt jullie toe met woorden van leven en zaait liefde in harten die ervoor openstaan. Daarom smeek ik jullie, apostelen van mijn liefde, zorg dat je hart open staat, altijd klaar voor mededogen en vergevingsgezindheid. Vergeef je naasten altijd, doorheen mijn Zoon, want op die manier zal er vrede in je zijn. Mijn kinderen, draag zorg voor je ziel, want dat is het enige dat jullie echt toebehoort. Jullie vergeten het belang van het gezin. Een gezin moet geen plaats zijn van pijn en lijden, maar van begrip en tederheid. Gezinnen die proberen te leven naar het voorbeeld van mijn Zoon, in wederzijdse liefde. Toen Hij klein was zei mijn Zoon altijd dat alle mensen Zijn broeders waren. Onthoud daarom, apostelen van mijn liefde, dat alle mensen die je ontmoet familie van je zijn -- broeders in mijn Zoon. Mijn kinderen, verspil geen tijd door na te denken en je zorgen te maken over de toekomst. Laat je enige zorg zijn om elk moment goed te beleven naar het voorbeeld van mijn Zoon -- en dan krijg je vrede! Mijn kinderen, vergeet nooit om te bidden voor jullie herders. Bid dat zij alle mensen als hun kinderen kunnen aanvaarden; dat zij, in mijn Zoon, geestelijke vaders voor hen kunnen zijn. Ik dank jullie!

Men kan de verschijning van 2 oktober volgen door deze link te klikken.

2 – De tranen van een dove. De jonge Spaanse priester Leonardo is uitgenodigd op een bedevaart naar Medjugorje. Het gaat hem daarbij ter harte dat hij goed voor zijn moeder wil zorgen die weduwe is. Na alles grondig te hebben bestudeerd over hetgeen men over Medjugorje moet weten, kan hij zijn moeder overtuigen om met hem mee te gaan en deel te nemen aan het bedevaartprogramma van de parochie. Zoals vele andere priesters nam hij plaats in een biechtstoel en begon de biecht te horen van de pelgrims. Zijn moeder nam plaats op een bank nabij de biechtstoelen, bad haar rozenkrans en hield stiekem de biechtstoel van haar zoon in de gaten. Op een dag, kort na de avondmis, zag ze een wat bejaarde man huilend uit de biechtstoel van haar zoon komen. Ze werd verdrietig en vroeg zich af wat haar zoon wel tegen de man gezegd zou kunnen hebben om hem in een dergelijke toestand te brengen. Ze deelde haar bezorgdheid met de leider van de bedevaart. Later op de avond, tijdens het avondmaal, leek haar zoon moe te zijn na zoveel biechthoren, en tegelijkertijd gelukkig en in vrede. Vervolgens kwam hij in gesprek met zijn moeder en met de leider van de bedevaart en vertelde hen wat hij in de loop van de dag bij een van zijn biechten had beleefd. Er was een man in zijn biechtstoel gekomen die in huilen was uitgebarsten, maar wel tranen van vreugde. Gezegd moet worden dat deze pelgrim zo doof was dat zelfs het meest geavanceerde gehoorapparaat hem geen uitkomst zou bieden. Welnu, tijdens de Mis, op het moment van de lezing van het Evangelie gaf hij er zich rekenschap van dat hij de lezing perfect hoorde. Bovendien was het een Kroatische Mis en hij begreep elk woord in het Kroatisch terwijl hij geen Kroatisch sprak. Toen realiseerde hij zich dat hij genezen was van zijn doofheid. Diep getroffen door dit wonder was hij onmiddellijk naar de biechtstoel gelopen om God en de heilige Maagd te bedanken. Toen ze dat hoorde slaakte de moeder een zucht van verlichting en verheugde zich samen met haar zoon en de andere bedevaarders voor de gaven die God op voorspraak van zijn hemelse Moeder geeft.

3 – Rozengeur over Polen.
Er zijn tegenwoordig meer Polen in Medjugorje dan Italianen. Ze steken hun eeuwenlange gehechtheid aan de Maagd Maria niet onder stoelen of banken. Ter gelegenheid van het feest van Onze Lieve Vrouw van de Rozenkrans namen de Poolse bisschoppen een opmerkelijk en historisch initiatief. Tegenover de grote gevaren die Polen bedreigen herinnerden ze zich de talrijke miraculeuze beschermingen, die ze in het verleden hadden verkregen door het massaal bidden van de Rozenkrans. De overwinning bij Lepanto, de overwinning in Oostenrijk na de Tweede Wereldoorlog, de overwinning in Brazilië …enz …

Op zaterdag, 7 oktober 2017 hebben meer dan een miljoen Polen zich verzameld aan de grenzen van het land. Zo vormden ze een zichtbare keten van gebed om Polen en geheel Europa te redden. Zonder dan nog de honderden parochies mee te rekenen, die zich bij deze actie hadden aangesloten en die deze dag hetzelfde programma volgden: om 11 uur de Mis, in de middag: aanbidding van het Heilig Sacrament en van 14 uur tot 16 uur de volledige Rozenkrans met de 20 mysteries. De Polen, die in Medjugorje waren hebben na een H. Mis de 20 mysteries samen gebeden in het Moederdorp.

In mei 2017 zei de heilige Maagd: De gebeden, die jullie me opdragen zijn mooie rozen van liefde voor mij. Ik kan niet anders dan daar zijn waar ik deze rozengeur ruik.” Welnu, we weten dat elke Weesgegroet een roos is, aangeboden aan de Moeder van God. Kunt u zich de miljoenen rozen voorstellen die Polen geparfumeerd heeft op 7 oktober?

Al 36 jaar beveelt de heilige Maagd ons het dagelijks bidden aan van de Rozenkrans, dat zo een doeltreffend wapen tegen het kwaad is en dat de loop van de geschiedenis kan veranderen.

Dit prachtige initiatief is niet op zichzelf gebleven. Hier en daar in de wereld, ter gelegenheid van de 13e oktober 2017 (datum van de laatste publieke verschijning in Fatima) hebben gebedsgroepen, christelijke verenigingen, parochies, en congregaties zich verzameld om met hun gebeden de Hemel te bewegen.

Zo hebben, op initiatief van don Pablo Martin (de gewezen pastoor van Civitavecchia) talrijke groepen over heel Italië het plan opgevat om op een bijzondere manier te bidden op 13 oktober om 17.50 uur en om daarbij heel de dag te vasten op water en brood, volgens de richtlijnen van Onze Lieve Vrouw (www.aiasm.it). (Wie om gezondheidsredenen niet kan vasten kan God een versterving aanbieden.) Hun doel was om aan de heilige Maagd te vragen om Italië en ook de rest van de wereld te redden van de geloofsafval. En dat de kinderen opnieuw hun christelijke wortels zouden ontdekken. Bovendien is er ook gevraagd om in staat van genade te zijn, met andere woorden: om een goede sacramentele biecht te hebben gesproken. Laten we hopen dat het meer dan een miljoen Italianen waren, zoals hun Poolse broeders.

Vergeten we de confidentie niet die de zienster Lucia van Fatima deed aan Pater Fuentes: “De Allerheiligste Maagd heeft, in deze laatste tijden, die we beleven, een nieuwe doeltreffendheid gegeven aan het bidden van de Rozenkrans.”

4 – Vicka heeft haar post bij haar blauwe huis weer ingenomen. Na een jaar afwezigheid ten gevolge haar slechte gezondheid heeft ze eind september 2017 opnieuw genoeg kracht gevonden om met haar dierbare pelgrims de boodschappen te delen van de heilige Maagd. Ze straalde van vreugde terwijl ze aan iedereen zoenen zond vanaf haar trap. Tijdens die bijeenkomsten bidt ze lange tijd in stilte de gebeden die Maria haar geleerd heeft en die ze nu nog niet mag meedelen. Enkel Mirjana kent ze ook. Deze gebeden brengen grote zegeningen over de menigte. Dat leert ons dat om harten te veranderen het gebed oneindig meer belangrijk is dan woorden.

5 – Tijdens mijn zending in Spanje in september beleefde ik veel vreugde om in de 12 kerken die ik bezocht goede priesters aan te treffen, echte zielenherders. Kortom: een levende Kerk van Christus. Geen verwarring, het echte Katholieke geloof. Ons geloof is zo mooi. Als kers op de taart gaf de heilige Maagd ons deze boodschap van 2 oktober: “Mijn kinderen, vergeet nooit om te bidden voor jullie herders. Bid dat ze alle mensen als hun kinderen kunnen aanvaarden en dat ze, door mijn Zoon, hun geestelijke vaders zouden zijn.” Wel, zulke priesters vindt men niet overal. Zeker, het is maar een klein aantal, maar het is aan ons om te maken dat ze zich vermenigvuldigen. Ik ben ook steeds onder de indruk te zien dat er zoveel vurige leken zijn, die ons verwelkomen en die zich ten volle inzetten opdat onze missie vrucht zou dragen. Ik ontdek hier en daar veel heiligheid. Zo is er iemand in ons team in Spanje die al 20 jaar elke morgen om 4 uur opstaat en gedurende 3 uren gaat bidden voor het Heilig Sacrament vooraleer om 8 uur naar haar werk te gaan. Het is bemoedigend te zien dat de Gospa ook haar fans heeft, en wat voor een fans.

Velen onder u waren geraakt door de boodschap van 2 oktober over het lijden. Ik had dan ook dit thema gekozen voor deze missie. Op de volgende link kunt u de conferentie volgen, die ik in Madrid gaf op 25 september (in het Frans) :

http://www.enfantsdemedjugorje.fr/conference-de-soeur-emmanuel-a-madrid-septembre-2017/

6 – Uw geschenken voor de heilige Maagd. Ik dank eenieder, die voor mijn 70ste verjaardag mijn oproep beantwoord heeft. De heilige Maagd moet wel heel blij geweest zijn met al die H. Missen, opgedragen voor de verwezenlijking van haar plannen. Ik vind geen woorden genoeg om jullie te bedanken. Op een dag zullen jullie in de Hemel zien hoeveel goeds jullie op aarde hebben laten komen door al deze Missen. Moge God het jullie duizendvoudig vergelden.

Lieve Gospa, als “apostel van uw liefde” help ons hand in hand met U te gaan,
tegen de stroom in van de ons omgevende wereld, die ons overspoelt met vals licht en schijngeluk !
Met uw machtige moederlijke hulp kiezen wij tegen elke prijs ook nu voor Jezus!

Zr. Emmanuel Maillard
Vertaald uit het Frans
© Enfants de Medjugorje oktober 2017


Copyright © 2014. All Rights Reserved.