Nieuwsbrief van Zuster Emmanuel van 10 mei 2018.


Geprezen zijn Jezus en Maria!

1. Op 2 mei 2018
kreeg Mirjana haar maandelijkse verschijning bij het Blauwe Kruis, terwijl er vele pelgrims aanwezig waren. Na de verschijning deelde ze de volgende boodschap mee die Onze Lieve Vrouw tot ieder van ons richtte:

Lieve kinderen, liefde is de drijfveer in alles wat mijn Zoon, het licht van de liefde, deed en doet. Ook jullie, mijn kinderen, volbrengen de wil van mijn Zoon als jullie leven in liefde en je naasten liefhebben. Apostelen van mijn liefde, maak jezelf klein; open je zuiver hart voor mijn Zoon zodat Hij doorheen jullie kan werken. Wees, geholpen door het geloof, vervuld van liefde. Maar, mijn kinderen, vergeet niet dat de Eucharistie het hart van het geloof is. Het is mijn Zoon die je voedt met Zijn Lichaam en sterkt met Zijn Bloed. Het is een mirakel van liefde: mijn Zoon die telkens opnieuw komt, levend, om zielen weer levend te maken. Mijn kinderen, door te leven in liefde volbreng je de wil van mijn Zoon en dan leeft Hij in jullie. Mijn kinderen, mijn moederhart verlangt dat jullie steeds meer van Hem houden, omdat Hij jullie roept met Zijn liefde. Hij geeft liefde, opdat je die zou doorgeven aan alle mensen om je heen. Door Zijn liefde ben ik als een moeder bij jullie , om de woorden van liefde en hoop te spreken - de eeuwige woorden die tijd en dood overwinnen - en om jullie op te roepen om mijn apostelen van liefde te worden. Ik dank jullie. 

Video van de verschijning van 2 mei 2018 is te zien door op deze link te klikken.

2. Naar aanleiding van de dringende nood om hulp vanuit de Hemel voor onze wereld, hebben een aantal gelovigen een mooi initiatief in het leven geroepen ter gelegenheid van het Feest van Onze Lieve Vrouw van Fatima op 13 mei. In de maand mei van het jaar 1917 vroeg de heilige Maagd aan de drie herderskinderen: “Bid elke dag de Rozenkrans om vrede te verkrijgen voor de wereld en het einde van de oorlog.”

Op Zondag 13 mei 2018 zullen we over de hele wereld met de gelovigen een gebedsketting vormen om 15.00 uur ‘s middags, waarbij we met verenigde harten onze stem zullen laten klinken tijdens het Rozenkransgebed ter intentie van de intenties van de heilige Maagd. Zo zullen wij met duizenden mensen van over de hele wereld gezamenlijk bidden om haar machtige voorspraak.

Als eerste zullen we haar tijdens dit Rozenkransgebed bedanken voor de ontelbare genaden die we al van haar hebben mogen ontvangen, zowel de zichtbare als de onzichtbare. Vervolgens zullen we haar smeken om de genade om de cultuur van de dood te laten eindigen en om alle wonden te genezen die de mensheid vandaag de dag erdoor heeft opgelopen, met name de jongeren. Onze Moeder heeft onze vurige gebeden nodig om de macht van het Kwaad te kunnen overwinnen, en de geloofsafval van zoveel christenen, en het atheïsme, en de zwarte stortvloed van de pornografie en alle sexuele ontsporingen, en de afgod van het geld en van de macht, en de verslaving aan drugs, en de massamedia… want Maria ziet hoe de mensheid elke dag meer en meer wordt ondergedompeld in de zonde. “Lieve kinderen, zegt ze, jullie geven je zonder na te denken over aan Satan.” Er zijn zoveel mensen die Satan dienen zonder dat zij zich hier van bewust zijn, en die hem eren. Maar Maria is onder ons aanwezig om de Kop van de Slang te verpletteren. Door Gods genade zijn we in staat geweest om de keuze te maken om apostelen van Zijn Liefde te worden, en ondanks onze zwakheden, willen we strijden aan Zijn zijde voor geheel de mensheid die Jezus heeft verlost met Zijn Bloed tegen een hele hoge prijs. Verder zullen we bidden voor onze families, voor onze vrienden, voor onze vijanden, voor onze steden en dorpen, voor ons thuisland en voor de bekering van iedere mens. Laten we ervoor openstaan om geraakt te worden. Laten we onze Rozenkrans ter hand nemen en verenigd rondom onze geliefde Moeder met één hart en één geest bidden, met eenzelfde liefdeselan, om van de Hemel te verkrijgen dat de Barmhartigheid over heel de wereld zou mogen neerdalen. De macht van het gebed is groot. We kunnen de Triomf van het Onbevlekt Hart van Maria versnellen en de tijd van de beproeving inkorten. Laat deze gebedsafspraak met Maria niet aan u voorbijgaan op 13 mei om 15.00 uur.

3. Een uitzonderlijke uitzending van onze directe televisie vanuit ons huis.

Om 15.00 uur bent u uitgenodigd om deel te nemen aan onze directe televisie uitzending vanuit ons huis hier in Medjugorje, om mee te doen met onze uitzending ”Rozenkrans Special”, die ongeveer een uur zal duren, en die in het Frans wordt uitgezonden. We zullen samen meerdere mysteries van de Rozenkrans bidden in vereniging met de verschijningen van Fatima, waarbij u uw gebedsintenties aan ons door kunt zenden, zoals ook bij onze uitzending ”Direct op de 3de”, waarbij we in het bijzonder zullen stilstaan bij de gebedsintenties die de heilige Maagd heeft uitgesproken tijdens de verschijningen in Fatima en in Medjugorje.


4. Ierland beleeft een crisis…. 
Op de avond van 24 mei, dat is de dag van het Referendum, zullen we te weten komen of het land dat eerst zo door en door katholiek was heeft geaccepteerd om wel of niet abortus wettelijk toe te laten. De inzet en de strijd zijn dus immens en overstijgen elke vorm van onze verbeelding. Als het loon van de zonde de dood is, betekent dit dat het wettelijk kiezen voor abortus nooit de zegen over een land kan afroepen. Daarnaast wordt op 14 mei in Portugal gestemd voor of tegen het wettelijk toelaten van euthanasie. Dat is een reden temeer om trouw te blijven aan de Rozenkrans.

Lieve Gospa, zoals U de Apostelen hebt voorbereid om de Heilige Geest te ontvangen, bereid nu ook op intense wijze de apostelen van Uw Liefde voor om met één hart te bidden, en om de zegeningen van God af te roepen over deze wereld, met de Rozenkrans in de hand.

 

Zr. Emmanuel Maillard
Vertaald uit het Frans
© Enfants de Medjugorje mei 2018