Nieuwsbrief van Zuster Emmanuel van 15 maart 2020.

 

Dierbare kinderen van Medjugorje,

Geprezen zijn Jezus en Maria!

1- Op 2 maart 2020, had Mirjana haar maandelijkse verschijning bij het Blauwe Kruis, waarbij er slechts een klein groepje pelgrims aanwezig was. Vervolgens deelde zij de volgende boodschap mee:

"Lieve kinderen, jullie zuivere en oprechte liefde trekt mijn moederlijk hart aan. Jullie geloof en vertrouwen in de Hemelse Vader zijn geurende rozen die jullie mij schenken - de allermooiste boeketten, samengesteld uit jullie gebed, daden van barmhartigheid en liefde. Apostelen van mijn liefde, jullie die oprecht en met een zuiver hart mijn Zoon willen volgen, jullie die Hem oprecht liefhebben, help mij: wees een voorbeeld voor de mensen die de liefde van mijn Zoon nog niet hebben leren kennen - niet alleen met woorden, mijn kinderen, maar ook met daden en zuivere gevoelens ter verheerlijking van de Hemelse Vader. Apostelen van mijn liefde, dit is een tijd van waakzaamheid en van jullie vraag ik liefde, en dat jullie niet oordelen - over niemand. Want het is de Hemelse Vader die zal oordelen over eenieder. Ik vraag dat jullie liefhebben, dat jullie de waarheid overbrengen, want de waarheid is oud, is niet nieuw, is eeuwig, is waar. De waarheid getuigt van Gods eeuwigheid. Draag het licht van mijn Zoon rond en doorbreek de duisternis die steeds verwoeder probeert om jullie te grijpen. Wees niet bang. Door de genade en liefde van mijn Zoon ben ik bij jullie. Ik dank jullie."

Op 18 maart zal Mirjana haar jaarlijkse verschijning krijgen in de middag. De boodschap ervan zal zij, zoals gewoonlijk, aan ons doorgeven.

2 - De poot van het schaap. Op een dag in Medjugorje liep een Kroatische pelgrim langs de velden toen er juist een groep schapen voorbij kwam gelopen. Hij werd vervolgens met stomheid geslagen, want hij zag onder zijn ogen iets gebeuren wat hij vreselijk vond: de herder van deze kudde was een van zijn schaapjes heftig aan het mishandelen, waarbij hij opzettelijk een van zijn poten brak. Het arme beest begon daarop weeklagend te blaten en te mekkeren. De pelgrim, die door zoveel wreedheid boos was geworden en kookte van woede, rende vervolgens op de herder af, en schreeuwde hem kwaad toe: “Wat bij jij in hemelsnaam aan het doen? Ben je helemaal gek geworden? Wat een wreedheid.” De herder echter legde hem vol rust uit wat hij had gedaan: “Wees in vrede. Ik doe enkel mijn werk als herder. Dit schaapje loopt altijd ver van de kudde vandaan, ze is enorm verwilderd, en dat is heel riskant voor haar omdat ze daardoor kan verdwalen. Mocht ze op een dag echt verdwalen dan zal ze sterven tussen de rotsblokken en doornenstruiken. Ik heb één van haar poten gebroken zodat ze de komende tijd niet heel ver zal kunnen lopen, en ik heb dit expres gedaan. Ik zal haar nu op mijn schouders moeten dragen, waardoor ze aan mij gewend zal raken, en ook aan mijn stem. Vervolgens, wanneer zij genezen zal zijn, zal ze niet meer ver van me weglopen.” De pelgrim kreeg spijt dat hij zo boos was geworden tegen de herder, want hij had begrepen dat zijn doel was om het leven te redden van dit schaap, juist door diens poot te breken.“Ik ben de Herder van de schapen, zegt Jezus tegen ons, wie Mij volgt zal niet in duisternis wandelen, maar hij zal het Licht des levens bezitten.” Deze boodschap is helder en duidelijk. Het is beter om de pijn te doorstaan van een provisorisch gebroken pootje, dan dat je je ver verwijdert van de Herder, en dat je daarbij dan voor altijd het eeuwig leven verliest. En als het coronavirus een gelegenheid is om onszelf opnieuw in vraag te stellen ten aanzien van de manier waarop we denken en leven, dan kunnen we in dit virus niet alleen maar kwaad zien. Het echte drama is dat het grootste deel van de mensheid zich steeds meer aan het verwijderen is van de Goddelijke Herder. En Hij alleen geeft ons de ware woorden van eeuwig leven. Hij alleen heeft Zijn leven gegeven voor Zijn schapen. Hij heeft de losprijs betaald voor ons leven, en tegen welke prijs. Door ZIJN STRIEMEN zijn wij genezen. Wij willen dus geenszins het geluk daar zoeken waar we het verliezen. Onder de hamerslagen die ons treffen bevindt zich altijd de hand van de Goede Herder die ons geneest.

Het kopje koffie van Johannes Paulus II. Na zijn verblijf in het Gemelli ziekenhuis te Rome, terwijl hij nog maar kort was hersteld van de aanslag die op hem was gepleegd, waardoor hij in 1981 in het ziekenhuis moest worden opgenomen, nodigde de Paus enkele vrienden bij hem uit om samen met hem te dineren. Het ging om een handjevol bisschoppen, waaronder Mgr. Hnilica (Slowakije), die me het volgende relaas meedeelde: Toen het gesprek met de gasten goed op dreef was gekomen, begonnen zij vragen te stellen over de aanslag. Een van de bisschoppen stelde de volgende vraag: “Wie zat er achter deze aanslag?” Waarop iedereen zijn mening erover gaf: dat het de KGB was… of de CIA, en alle mogelijkheden ertussen. Daarbij dronk de Paus op serene wijze zijn kopje koffie, terwijl hij aandachtig luisterde naar alle analyses. Toen alle scenario’s de revue hadden gepasseerd, wachtten allen met veel nieuwsgierigheid op het antwoord van de Heilige Vader. En deze zei vervolgens: “Het was Satan”. Geheel uit het veld geslagen deden de bisschoppen het zwijgen toe, en de Paus voegde eraan toe: “Maar vergeet niet dat zelfs Satan een instrument is in de handen van God”.3 – Wie heeft het coronavirus over de wereld verspreid? Dat is Satan. Wie heeft ervoor gezorgd dat alle Kerken voor de gelovigen zijn gesloten? Dat is Satan. Wie wil dat de Eucharistie onder ons verdwijnt en de Werkelijke Tegenwoordigheid van Christus onder ons? Dat is alweer Satan. Wie is er een algehele paniek onder heel de aardse bevolking aan het zaaien? Alweer: Satan. Wie wil het menselijk ras van de aardbodem laten verdwijnen. Dat is hij, de moorddadige ”die brullend als een leeuw rondgaat, en probeert om alles en iedereen te verslinden”. Wie wil de mensen ervan overtuigen dat ze verloren zijn en door God zijn verlaten? Dat is ook weer Satan, die altijd jaloers is geweest op de mens. Satan heeft ervoor gezorgd dat we een beschaving hebben opgebouwd zonder God, waarbij het aardse geluk wordt ervaren als het meest gelukzalige en volledige doel van het leven. Hij brengt dat teweeg, de prins van de leugen. Ik zou nog lang zo kunnen doorgaan. Maar meer dan ooit is de boodschap duidelijk: achter deze schandalige knevelarij en de pijnlijke doodsangsten die de kinderen van God vandaag de dag moeten ondergaan, bevindt zich Gods plan. Hij alleen is bij machte om het goede te laten voortkomen uit het kwaad, en Hij is dit al aan het doen.

Dierbare broeders en zusters, deze tragedie die heel de wereld raakt, heeft, en is, niet het laatste woord, het zal voorbijgaan. Het is aan ons om in gebed te waken en om zó te bidden dat ons gebed wordt gehoord. Hiervoor staat ons het meest eenvoudige en geniale middel ter beschikking, en wel hetgeen dat de heilige Maagd ons al 39 jaar onderwijst in Medjugorje. In dit onderricht van haar vinden alle antwoorden voor onze huidige situatie. Is dat u ook opgevallen? Waar komt het kwaad vandaan? Hoe kunnen we tegen dit kwaad strijden en het overwinnen? Hoe kunnen we van onze Kruisweg een weg van Vreugde maken? We weten dat wanneer we ons lijden verenigen met dat van Jezus in Zijn Passie, dat dan ons lijden oorzaak wordt van grote zegeningen, waarbij verloren zielen gered zullen worden. Het is dus een mede-verlossend lijden in navolging van het lijden dat Maria zelf heeft ondergaan en heeft opgedragen, zij, de Mede-verlosseres bij uitstek. Wij zijn aan zet, en wat er gaat gebeuren hangt voor een groot deel af van ons.

4 - Hier en daar zijn er hele mooie initiatieven op gang gekomen. We zien onder andere hoe priesters hun stad of dorp zegenen met het Heilig Sacrament vanuit een helikopter. Anderen staan daarbij rechtop boven op een vrachtwagen, waarbij ze langzaam door de straten rijden en de voorbijgangers zegenen, die daardoor even stil kunnen staan bij het Heilig Sacrament om Jezus te aanbidden, en er zijn priesters die vanaf hun dak bidden met een microfoon. Een van de priesters is door zijn stad getogen onder een baldakijn met het Heilig Sacrament, zoals op het Feest van Christus Koning.

Vliegtuig

Klik op de foto's


Bijzonder

In de huizen zijn er veel gezinnen die een klein altaar hebben geconstrueerd waaromheen het gezin samenkomt om te bidden, en om vurig de rozenkrans te reciteren, en Psalmen, en om Hymnen te zingen… Veel Heilige Missen die privé door een priester worden gevierd worden uitgezonden via livestream, waardoor de gelovigen zich met hun hart kunnen verenigen tijdens deze geprivilegieerde momenten, waardoor ze worden gesterkt en getroost. Zonder nog te spreken van de enorme akten van naastenliefde van de artsen en verpleegkundigen en het zorgpersoneel. Velen van hen zetten zich in totdat ze totaal zijn uitgeput om de zieken en de stervenden bij te staan.

Omdat we niet feitelijk bij de Mis aanwezig kunnen zijn, kunnen we op verschillende wijzen Geestelijk Communiceren.

Voorbeeld:
Gebed bij de geestelijke communie

Mijn Jezus, ik geloof
dat U in het Allerheiligst Sacrament tegenwoordig bent.

Ik bemin U boven alles
en wens U in mijn hart te verwelkomen.

Nu ik niet de communie daadwerkelijk kan ontvangen,
vraag ik van U de genade van de geestelijke communie.

Omhels mij
en zuiver mijn verlangen naar de hemelse Vader.

Draag mij in Uw Geest,
en laat mij nooit van U gescheiden worden.

Amen
(van de H. Alphonsus Maria Liguori)

5 - De geheimen? Men heeft mij meerdere malen gevraagd of deze huidige beproeving deel uitmaakt van de geheimen die Maria heeft toevertrouwd aan de zieners van Medjugorje. Nee, deze beproeving maakt geen deel uit van de geheimen. En nog veel minder is het een teken van het einde van de wereld. Maria spreekt soms met ons over de komende generaties… Maar, het is niet verboden om deze beproeving te interpreteren als een grote waarschuwing. Op het uur dat door Maria wordt ingeleid, zal zij aan de zieners vragen om een priester te kiezen (het is niet de heilige Maagd die de priesters zal kiezen). Deze priester moet vervolgens 7 dagen vasten op water en brood samen met de ziener/zienster voordat deze aan hem de geheimen of een geheim zal toevertrouwen. Vervolgens moet deze priester aan de wereld bekend maken wat de inhoud is van het geheim of de geheimen die hij van de ziener/zienster te horen heeft gekregen. En 3 dagen erna zal het geheim zich dan realiseren. De zieners zijn de enige die deze geheimen kennen. “Lieve kinderen, spreek niet over de geheimen, zegt Maria tegen ons, maar bid voor deze geheimen. Wacht niet op het teken (op de Pdbrdo) om je te bekeren.” “Ik ben gekomen om de wereld voor de laatste keer op te roepen om zich te bekeren.”

6 - Versterk je immuunsysteem! Enkele basis aanbevelingen: Neem vitamine C, sinaasappels en citroenen bevatten veel vitamine C, en ook grapefruit, kiwi, papaja, aardbeien, ananas, mango, peterselie enz. En vooral: blijf rustig in uw ziel, want angst verzwakt ons immuunsysteem.

7 - Wanneer Sint Jozef met kracht tussenbeide komt... Laten we in deze troebele tijden gezamenlijk deze grote vriend van de mensen aanroepen, en laten we hem vragen om ons zijn macht te tonen en om ons door zijn tussenkomst een teken van zijn goedheid te geven.


Lieve Gospa, hoe kunnen wij vergeten dat U ons in Medjugorje heeft gezegd: “Lieve kinderen, ik liefkoos jullie ziel.” En wij hebben hier nood aan. “Ik omhels jullie met mijn moederlijke omhelzing”. “Ik wil jullie allemaal verzamelen, lieve kinderen, onder mijn moederlijke mantel, opdat jullie beschermd mogen zijn tegen satanische aanvallen”. Ja, U toont ons dat U de beste van alle moeders bent. Wij kunnen Jezus nooit genoeg bedanken dat Hij ons U geschonken heeft.

 

Zr. Emmanuel
Gemeenschap van de Zaligsprekingen
Vertaald uit het Frans